Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów i dóbr – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin. Użytkowanie lasu w Nadleśnictwie Olecko harmonijnie łączy się z ochroną przyrody i utrzymaniem trwałości i produkcyjności lasów, przy jednoczesnym otwarciu lasów na potrzeby społeczeństwa.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu.

W obecnym planie urządzania lasu dla Nadleśnictwa Olecko przewidziano pozyskanie na poziomie 81,73 % przyrostu.

Oznacza to, że ponad 18 % drewna, które przyrośnie w ciągu 10 lat pozostanie w lesie.

Pozyskanie drewna realizowane jest w ramach:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

W praktyce oznacza to takie prowadzenie cięć i wymianę pokoleń drzewostanu, aby proces pozyskania wprowadzał jak najmniejsze zmiany w środowisku leśnym. Aby to osiągnąć stosujemy różne formy rębni. W tutejszych lasach ze względu na ich pochodzenie, składy gatunkowe i siedlisko najczęściej stosujemy rębnie złożone tj. gniazdowe, częściowe i stopniowe. Oznacza to, że stary lasu wycinany jest etapami, i etapami odnawiany. Proces ten często jest bardzo długi, bo na jednej powierzchni może trwać nawet 30 lat.

Nadleśnictwo Olecko gospodaruje na 18 tyś. ha lasu i posykujemy rocznie ok. 125 tyś. m3 drewna.

Pozyskane drewno trafia do ponad 100 przedsiębiorstw z branży drzewnej tj. tartaków, zakładów celulozowych, wytwórni płyt wiórowych i producentów sklejek i oklein. Zaspokaja też potrzeby lokalnej społeczności, gdzie trafia przede wszystkim drewno opałowe służące ogrzewaniu.

Rozwój technologiczny zagościł również w lesie. Obecnie wykorzystuje się w szerokim zakresie maszynowe pozyskanie drewna. Wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych, olejów biodegradowalnych i nowoczesnych maszyn zrywkowych ogranicza ingerencje w środowisko leśne, zwłaszcza w glebę. Nie trudno spotkać w naszych lasach potężne maszyny, które zupełnie nie pasuj do leśnego krajobrazu lecz wykorzystywanie ich jest mniej szkodliwe dla lasu niż popularna pilaka i ciągnik rolniczy.

Poza pozyskaniem drewna co roku przygotowujemy kilkaset sztuk choinek, które w okresie świat Bożego Narodzenia goszczą w domach mieszkańców miejscowości z tego terenu.

Las udostępniony jest dla ludności przez cały rok, poza obszarami ze stałym, określonym ustawą lub czasowym zakazem wstępu ze względu na prowadzenie prac gospodarczych.

Duża popularnością w naszych lasach cieszy się zbieranie grzybów i jagód.

W roku urodzaju nazbieranie pełnego kosza grzybów nie stanowi problemu. Jednak ilości zbieranych grzybów i jagód  nie jesteśmy w stanie określić.