Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

W naszym nadleśnictwie przeważają siedliska lasowe, które łącznie zajmują blisko 86% powierzchni. Średni wiek drzewostanów to 52 lata, a przeciętna zasobność to 283m3/ha

Udział siedlisk:

 • lasowe - 78% - drzewostany liściaste oraz z przewaga gatunków liściastych;
 • borowe - 14% - drzewostany lesiste oraz z przewaga gatunków iglastych najczęściej świerka i sosny;
 • olsy - 8% - drzewostany porastające żyzne tereny bagienne, najczęściej okresowo zalewane, najczęstszy gatunek to olsza.

Udział gatunków:

 • Sosna - 32%
 • Świerk - 24%
 • Brzoza - 17%
 • Dąb - 13%
 • Olsza - 12%
 • Pozostałe - 2%

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 11 proc. – I klasa
 • 21 proc. – II klasa
 • 36 proc. – III klasa
 • 13 proc. – IV klasa
 • 8 proc. – V klasa
 • 3proc. – VI klasa i starsze
 • 8 proc. - drzewostany w klasie odnowienia oraz grunty przejściowo pozbawione drzewostanu.


Przeciętny spodziewany przyrost roczny - 8,65 m3/ha;

Pozyskanie przyrostu w bieżącym dziesięcioleciu - 81,73%;

Zapas grubizny na powierzchni leśnej - 5 071 778 m3.