Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Olecko na mocy zawartych porozumień ze Starostami Powiatów Olecko i Gołdap sprawuje nadzór nad lasami niepaństowymi.

Nadzór ten obejmuje:

- przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania przez Starostę decyzji określającej zadania zapewniające powszechną ochronę lasów, w przypadku nie wykonywania przez właściciela lasów obowiązków określonych w ustawie o lasach;

-  zarządzenie wykonania na koszt Nadleśnictwa zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych organizmami szkodliwymi;

-  cechowanie drewna pozyskanego w lasach, wystawianie właścicielowi lasu dokumentu zatwierdzającego legalność pozyskania drewna  oraz prowadzenie ewidencji wydawanych świadectw legalności pozyskania drewna;

-  nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów;

-  przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania przez Starostę decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna w lasach (w przypadkach losowych) niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu;

-  przygotowanie materiałów do wydania przez Starostę decyzji nakazującej właścicielowi lasu wykonanie obowiązków i zadań wynikających ustawy o lasach;

-  składnie sprawozdania z zakresu prowadzonego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Zestawienie obrębów ewidencyjnych Lasów Niepaństwowych nadzorowanych
w poszczególnych leśnictwach w ramach powierzonego nadzoru Nadleśnictwu Olecko przez Starostwo Powiatowe w Olecku:

                                                                              

Leśnictwo

Sprawujący nadzór

Obręb ewidencyjny

Wronki

Henryk Seredziński- leśniczy 516-006-150

Jelonek, Pietrasze,Wronki, Zalesie

Wilczewo

Maciej Jasina- leśniczy

516-006-135

Krzywe, Połom

Krzywy Róg

Anna Jasina- leśniczy

516-006-134

Kije, Sulejki, Dworackie, Świętajno

Kowalki

Tomasz Motyl-leśniczy

516-006146

Kowale Oleckie,

Kucze, Monety

Cisowo

Paweł Milewski- leśniczy

516-006-148

Chełchy, Czukty, Golubie Wężewskie

Guzy,Kiliany, Kilianki

Rogówko, Sokółki, Stacze

Stożne, Szarejki, Szeszki

Wężewo, Żydy, Barany

Mieruniszki

Waldemar Ratyński

- leśniczy

516-006-147

Plewki, Bialskie Pola, Gorczyce, Lakiele
Dąbrówki

Mieczysław Waraksa

- leśniczy

516-006-144

Borawskie, Dąbrowskie, Szczecinki
Doliwy

Michał Baranowski

-leśniczy

516-006-104

Doliwy, Duły, Gordejki,Olszewo, Cichy, Jurki, Dunajek, Gryzy
Gąski

Zygmunt Sobotko

- leśniczy

516-00-137

Gaski, Leśniki, Małe Olecko
Kłosowo

Jacek Łabanowski

- leśniczy

516-006-138

Krupin, Krzyżewko, Cimochy, Markowskie, Niedzwiedzkie, Godzejewo, Rynie, Sobole, Szeszki, Urbanki, Wieliczki, Wilkasy, Wojnasy
Puchówek

Paweł Herbszt

- leśniczy

516-006-166

Bartki, Puchówka, Jelitki, Kleszczewo, Gąsiorówko, Starosty, Guty
Szczedranka

Sławomir Sienkiewicz

-leśniczy

516-006-136
Babki Oleckie, Judziki, Łęgowo, Możne, Raczki Wielkie, Sedranki, Golubki,
Zajdy

Tomasz Orzechowski

-leśniczy

516-006-140
Babki Gąseckie, Dobki, Jaśki, Kijewo, Kukowo, Lesk, Rosochackie, Świdry Dziegeiele, Zabielno, Zajdy, Zatyki, Miasto Olecko, Dudki, Giże, Orzechówko

 

Zestawienie obrębów ewidencyjnych Lasów Niepaństwowych nadzorowanych
w poszczególnych leśnictwach w ramach powierzonego nadzoru Nadleśnictwu Olecko przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Leśnictwo

Sprawujący nadzór

Obręb ewidencyjny

Czostków

Bogdan Gajewski- leśniczy 516-006-142

Białe Jeziorki, Cisówek, Czarne, Bitkowo

Nasuty

Janusz Misiewicz- leśniczy

516-006-145

Dunajek, Kowalki, Marcinowo, Nasuty, Osowo, Siedlisko, Kozaki, Suczki, Zatyki

Kowalki

Tomasz Motyl- leśniczy

516-006-134

Dzięgiele, Górne, Pogorzel