Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Olecko prowadzona jest na podstawie zasad określonych w Zarządzeniu Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022 - 2023

Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Olecko prowadzi co roku w okresie wiosny i jesieni sprzedaż sadzonek gatunków drzew leśnych z własnej szkółki.