Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja spotkań edukacyjnych

Nadleśnictwo Olecko, w oparciu o Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003r w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa, oraz o Zarządzenie Nr 32 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dn. 05.09.2017r. w sprawie regulaminu uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej, zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa o zapoznanie się i zastosowanie warunków zawartych w załączonych dokumentach.

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w Porozumieniu kwestie BHP zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację i przede wszystkim bezpieczeństwo.