Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Niemal cały obszar Nadleśnictwa objęty jest Obszarami Chronionego Krajobrazu.

Utworzone tu zostały takie obszary jak:

  • OChK Doliny Rospudy,
  • OChK Wzgórza Szeskie,
  • OChK Doliny Błędzianki,
  • OChK Puszczy Boreckiej,
  • OChK Puszczy Rominckiej,
  • OChK Jezior Oleckich,
  • OChK Pojezierza Ełckiego,
  • OChK Doliny Legi.

Duża liczba obszarów chronionego krajobrazu jest potwierdzeniem, iż teren ten jest bardzo malowniczy i bogaty krajobrazowo.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Niech spoczywa w pokoju...

Niech spoczywa w pokoju...

"Wobec śmierci nigdy nie jesteśmy sami..." - Jan Paweł II

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Elżbiety Poniatowskiej.

Panu Nadleśniczemu, rodzinie i bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia oraz słowa otuchy z powodu Jej śmierci.

                                                                                           Pracownicy Nadleśnictwa Olecko