Kontakt Kontakt

Siedziba Nadlesnictwo Olecko
Nadlesnictwo Olecko
87 52 34 261
87 52 34 467

ul. Kościuszki 32
19-400 Olecko
NIP: 847-000-29-40
Konto bankowe: 05 2030 0045 1110 0000 0075 8070

email do e-faktur: olecko.faktura@bialystok.lasy.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /pgl_lp_0119/SkrytkaESP

 

Nadleśniczy
Zbigniew Piotr Poniatowski
87 523 42 61
Zastępca Nadleśniczego
Jarosław Kowalewski
87 523-42-61
Główny Księgowy
Maria Jolanta Kowalewska
87 523-42-61
Inżynier Nadzoru
Dariusz Sadowski
516-006-132 lub 87 523-42-61 wew. 319
Inżynier Nadzoru
Marcin Kwietniak
608-631-871lub 87 523-42-61 wew. 319
Sekretarz Nadleśnictwa
Dorota Podlecka
87 523-42-61 wew. 671

Dział Gospodarki Leśnej

Wioleta Kwietniak
Specjalista SL ds. pozyskania drewna
Tel.: 87 523-42-61 wew. 331
Anna Garackiewicz
Starszy Specjalista SL ds. ochrony i hodowli lasu
Tel.: 87 523-42-61 wew. 334
Piotr Borzeński
Specjalista SL ds. łowiectwa i ochrony p.poż.
Tel.: 87 523-42-61 wew. 335
Katarzyna Wielgat
Referent. ds. technicznych
Tel.: 87 523-42-61
Tomasz Podlecki
Specjalista SL ds. informatyki
Tel.: 87 523-42-61 wew. 332
Paweł Jakubiak
Starszy specjalista SL ds. szkółkarstwa i łowiectwa
Tel.: 516-006-149
Justyna Bagieńska
Specjalista SL ds. pozyskania drewna
Tel.: 87 523-42-61 wew. 333

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Magdalena Nietupska
Specjalista SL ds. administracyjnych i BHP
Tel.: 87 523-42-61 wew. 672
Joanna Arasimowicz
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 87 523-42-61
Joanna Godlewska
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 672
Edyta Orzechowska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 673
Anna Mentel
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 87 523-42-61

Dział Finansowo - Księgowy

Joanna Muszyńska
Referent ds.księgowości
Tel.: 87 523-42-61 wew. 612
Ewa Galińska
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 612
Renata Marta Wiszniewska
Księgowy
Tel.: 87 523-42-61 wew. 613
Dorota Monkiewicz
Księgowy
Tel.: 87 523-42-61 wew. 614

Posterunek Straży Leśnej

Łukasz Jurewicz
Starszy strażnik leśny pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 87 523-42-61 wew. 221 lub 516-006-163

Stanowisko ds. marketingu

Krystyna Kowalewska
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 87 523-42-61 wew. 701

Stanowisko ds. pracowniczych

Justyna Piotrowska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 87 523-42-61 wew. 131

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD)

Ochrona przeciwpożarowa
Dyspozytor PAD
Tel.: 87 523-42-61

Inspektor ochrony danych

Sebastian Strzech
Inspektor ochrony danych