Wydawca treści Wydawca treści

Łosie na szosie

Uwaga łosie na szosie! Nakręć film edukacyjny i wygraj atrakcyjne nagrody! Lubisz łosie? Może widziałeś je kiedyś jadąc przez zimowy las? Weź do ręki kamerę, komórkę lub tablet i nakręć film promujący bezpieczną jazdę na terenach zamieszkałych przez łosie! Twój film pomoże chronić ludzi i zwierzęta!

Regulamin konkursu:

 

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas  I – III gimnazjów.

1.      Tematem konkursu jest krótki film promujący bezpieczne zachowanie na drodze, gdzie istnieje możliwość spotkania z łosiem lub innym dużym zwierzęciem.

2.      Film powinien być wykonany przy pomocy kamery, tabletu, smartfona, telefonu komórkowego lub innego sprzętu przez maksymalnie trzyosobową grupę uczniów bądź indywidualnie. Autor obrazu powinien tak nakręcić film, by w całości był on jego pracą autorską – dźwięk, muzyka, narracja. Aktorzy występujący w filmie powinni wyrazić na to pisemną zgodę.

 Do filmu należy dołączyć informację o autorach / autorze (imię i nazwisko, klasa,
 adres szkoły), a także zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych.

 Podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie internetowej Parku www.biebrza.org.pl w zakładce: konkursy i do pobrania) należy zeskanować lub sfotografować i dołączyć do pracy.

3.      Film nie może zawierać materiałów drastycznych, wulgarnych, niemoralnych oraz scen naruszających prawa osób trzecich (np. rejestracyjne samochodów, twarze przypadkowo sfilmowanych osób bez ich zgody).

4.      Wymogi techniczne: film powinien być nie dłuższy niż 1 minuta, rozdzielczość nie mniejsza niż 600 pixeli dłuższego boku (np. obraz 640x480 pixeli).  

5.      Prace należy nadesłać do 28 lutego 2015 r. na nośnikach CD na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, 19 - 110 Goniądz lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.nowicka@biebrza.org.pl z dopiskiem: konkurs „Łosie na szosie".

6.      Filmy będą oceniane w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum, przez Komisję Konkursową złożoną z pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nagrodzone zostaną po 3 najlepsze prace ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wytypowane wyróżnienia.

7.      Biebrzański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do publikacji prac z zachowaniem danych autora.

8.      Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy zostaną przesłane laureatom pocztą.

 

Fundatorem nagrody głównej w postaci upominków rzeczowych na kwotę 250 zł w konkursie jest Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Sponsorem pozostałych nagród w konkursie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.  

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Edukacji i Udostępniania tel. 085 738 06 20 w. 244, 248, 249 lub 085 738 30 10 e-mail: katarzyna.nowicka@biebrza.org.pl    

 

Trochę historii.

Łoś jest największym ssakiem żyjącym na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Rozległe biebrzańskie bagna to jedyny region Polski, gdzie łosie przetrwały w naturalnym środowisku. Matecznikiem, dającym schronienie w trudnym czasie II wojny światowej, ostatnim kilkunastu, potem kilkudziesięciu osobnikom, było Czerwone Bagno. Aby chronić ten gatunek, w 1925 roku utworzono rezerwat „Czerwone Bagno", jeden z najstarszych
i najbardziej znanych obszarów ochrony ścisłej w Polsce. Po II wojnie światowej sytuacja łosi była skrajnie niepewna, a niewielka rodzima populacja liczyła zaledwie 8 obserwowanych tam sztuk. Ze względu na dodatkowe nękanie przez kłusowników, łosie w swoim mateczniku zostały objęte specjalną ochroną. W tym celu powołano strażników łosiowych, których zadaniem była obserwacja poszczególnych osobników i opieka nad nimi. Wiedza na temat łosi została zgromadzona w „Księdze Łosi Rajgrodzko – Kobielańskiego Środowiska" założonej w 1958 roku przez pracowników Rezerwatu Łosi „Czerwone Bagno". Działania te  pozwoliły na odrodzenie się biebrzańskiej populacji łosi. Jednak intensywne odstrzały i brak rzetelnych szacunków liczebności w kolejnych latach, doprowadziły do drastycznego spadku populacji największego bagiennego ssaka. W związku z tym w 2001 roku wprowadzono moratorium na odstrzał łosia w Polsce, czyli zawieszenie polowań i całoroczny okres ochronny. W ciągu tych kilkunastu lat łosie rozprzestrzeniły się w głąb kraju, a nad Biebrzą coraz częściej spotyka się byki o pięknych porożach w kształcie łopat.

"Obecnie, gdy gatunek ten stał się bardziej liczny niż przed laty, powraca dyskusja na temat odwieszenia moratorium. Jednym z powodów są kolizje samochodów z łosiami. Rodzi się więc pytanie, jak zapobiec wypadkom drogowym z udziałem zwierząt?"

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i dzikich zwierząt Biebrzański Park Narodowy współpracuje z zarządcami dróg, Policją i Inspekcją Transportu Drogowego. Efektem tych wspólnych działań jest m. in. akcja „Jedź ŁOŚtrożnie", przeprowadzona
w grudniu 2014 roku i w latach wcześniejszych, wspólnie z Policją, Nadleśnictwami Knyszyn i Rajgród, przy wsparciu finansowym PZU.

 

Zapraszamy do włączenia się w działania edukacyjne Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystarczy wziąć udział w konkursie na krótki film edukacyjny zachęcający do uważnej i ostrożnej jazdy przez tereny zamieszkałe przez łosie i inne zwierzęta.