Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Olecko prowadzi co roku w okresie wiosny i jesieni sprzedaż sadzonek gatunków drzew leśnych z własnej szkółki.

Adres szkółki:

Nazwa:  Szkółka leśna Nadleśnictwa Olecko       

Godziny otwarcia:  wg ustalenia ze szkółkarzem

Adres:  Leśnictwo Kłosowo   

Współrzędne GPS:  X 684152.03  Y 736692.51  

 

W sprawie zakupu i odbioru sadzonek proszę kontaktować się bezpośrednio ze szkółkarzem:

Paweł Jakubiak, tel. 516-006-149

 

 

 

Cennik na sadzonki drzew i krzewów leśnych w 2021 roku dla pozostałych odbiorców

 
           

Gatunek

Symbol produkcyjny

Cena netto dla pozostałych odbiorców [zł]/TSZT

Cena brutto dla pozostałych odbiorców [zł]/TSZT

 
 
 
 

Klon jawor

ACE 1/0

500

540

 

Brzoza brodawkowata

BRZ 1/0

200

216

 

BRZ 2/0

400

432

 

Pigwowiec, jabłoń dzika

KRZEWY 2/2

1800

1944

 

Modrzew europejski

MD 1/0

300

324

 

MD 2/0

700

756

 

Olsza czarna

OL 1/0

250

270

 

OL 2/0

600

648

 

Śliwa ałycza

SL.AŁ 1/1

1700

1836

 

Sosna zwyczajna

SO 1/0

250

270

 

SO 2/0

800

864

 

Świerk pospolity

SW 1/2

700

756

 

SW 2/0

400

432

 

SW 2/1

400

432

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł

"Mokradła i woda” to tegoroczne hasło, pod którym 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Pięćdziesiąt lat temu, 2 lutego 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar podpisano konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Polska stała się stroną konwencji 22 marca 1978 r.

Co to są mokradła i dlaczego są takie ważne?

Aktualnie możemy znaleźć aż ponad 50 definicji mokradła. Konwencja Ramsar, definiuje ten typ siedliska jako obszary wodno-błotne takie jak bagna, błota i torfowiska lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów. Bez względu na to, którą definicję mokradła byśmy wybrali, odnosi się ona do wody oraz bogatej flory i fauny zasiedlającej ten typ siedliska.

Mokradła jako obszary wodno-błotne można uznać za najcenniejszy ekosystem. Podtrzymują one życie całego środowiska. Aż 40% gatunków na świecie żyje
i rozmnaża się właśnie na mokradłach. Obszary wodno-błotne pomagają także regulować klimat. W torfowiskach które można uznać za wzorcowy przykład mokradła, zmagazynowane jest dwa razy więcej węgla niż sumarycznie we wszystkich lasach na Ziemi. Mokradła magazynują i naturalnie filtrują wodę czyniąc ją bezpieczną do spożycia, z drugiej strony zapewniają bezpieczeństwo poprzez ochronę przed powodziami, pochłaniając miliony wody powodziowej.

Biorąc pod uwagę nieocenioną rolę wody i mokradeł w funkcjonowaniu przyrody należy mądrze i w sposób zrównoważony gospodarować zasobami wodnymi. Gospodarowanie lasami rosnącymi na mokradłach wymaga profesjonalizmu a także należytej staranności. Wówczas użytkowanie takiego terenu zostaje ograniczone, bądź wybiera się odpowiednie metody postępowania.

W lasach nieustannie prowadzi się działania na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania mokradeł. Inwestuje się w budowę, modernizację zbiorników małej retencji i obiektów hydrotechnicznych. Wpływa to na poprawę stanu cennych ekosystemów leśnych i nieleśnych w sąsiedztwie obiektów retencyjnych, a tym samym działania te pozytywnie wpływają na ochronę różnorodności biologicznej.