Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Niemal cały obszar Nadleśnictwa objęty jest Obszarami Chronionego Krajobrazu.

Utworzone tu zostały takie obszary jak:

  • OChK Doliny Rospudy,
  • OChK Wzgórza Szeskie,
  • OChK Doliny Błędzianki,
  • OChK Puszczy Boreckiej,
  • OChK Puszczy Rominckiej,
  • OChK Jezior Oleckich,
  • OChK Pojezierza Ełckiego,
  • OChK Doliny Legi.

Duża liczba obszarów chronionego krajobrazu jest potwierdzeniem, iż teren ten jest bardzo malowniczy i bogaty krajobrazowo.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Informacja o zamówieniach publicznych!

Informacja o zamówieniach publicznych!

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olecko informują, że w związku z trwającym  przeniesieniem Biuletynu Informacji Publicznej LP do nowo utworzonego serwisu BIP oraz możliwością wystąpienia problemów związanych z pobieraniem dokumentów oraz dołączaniem nowych treści, postępowania dot. zamówień publicznych oraz zapytania cenowe poniżej 130 tys. zł  dostępne są na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olecko