Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że został przyznany certyfikat FSC®

o numerze NC-FM/COC-015247 obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP.

Forest Stewardship Council ® FSC-C107315 (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej, FSC) jest międzynarodową organizacją "non-profit", utworzoną po Szczycie Ziemi w 1992 roku. Jej celem jest wspieranie inicjatyw, zmierzających do odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi oraz znakowanie dostępnych na rynku certyfikowanych produktów leśnych.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że został przyznany certyfikat PEFC

o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1 obejmujący 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP.

Certyfikat PEFC jest gwarancją prowadzenia przez RDLP w Białymstoku trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł

"Mokradła i woda” to tegoroczne hasło, pod którym 2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Pięćdziesiąt lat temu, 2 lutego 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar podpisano konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Polska stała się stroną konwencji 22 marca 1978 r.

Co to są mokradła i dlaczego są takie ważne?

Aktualnie możemy znaleźć aż ponad 50 definicji mokradła. Konwencja Ramsar, definiuje ten typ siedliska jako obszary wodno-błotne takie jak bagna, błota i torfowiska lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów. Bez względu na to, którą definicję mokradła byśmy wybrali, odnosi się ona do wody oraz bogatej flory i fauny zasiedlającej ten typ siedliska.

Mokradła jako obszary wodno-błotne można uznać za najcenniejszy ekosystem. Podtrzymują one życie całego środowiska. Aż 40% gatunków na świecie żyje
i rozmnaża się właśnie na mokradłach. Obszary wodno-błotne pomagają także regulować klimat. W torfowiskach które można uznać za wzorcowy przykład mokradła, zmagazynowane jest dwa razy więcej węgla niż sumarycznie we wszystkich lasach na Ziemi. Mokradła magazynują i naturalnie filtrują wodę czyniąc ją bezpieczną do spożycia, z drugiej strony zapewniają bezpieczeństwo poprzez ochronę przed powodziami, pochłaniając miliony wody powodziowej.

Biorąc pod uwagę nieocenioną rolę wody i mokradeł w funkcjonowaniu przyrody należy mądrze i w sposób zrównoważony gospodarować zasobami wodnymi. Gospodarowanie lasami rosnącymi na mokradłach wymaga profesjonalizmu a także należytej staranności. Wówczas użytkowanie takiego terenu zostaje ograniczone, bądź wybiera się odpowiednie metody postępowania.

W lasach nieustannie prowadzi się działania na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania mokradeł. Inwestuje się w budowę, modernizację zbiorników małej retencji i obiektów hydrotechnicznych. Wpływa to na poprawę stanu cennych ekosystemów leśnych i nieleśnych w sąsiedztwie obiektów retencyjnych, a tym samym działania te pozytywnie wpływają na ochronę różnorodności biologicznej.