Aktualności Aktualności

Rocznica masowej wywózki na Sybir

Szacuje się, że w lutym 1940 roku ok 7 tys. pracowników Lasów Państwowych i ich rodzin, zostało deportowanych w głąb Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Wśród nich byli nadleśniczowie, pracownicy biurowi, leśniczowie i gajowi. W nocy żołnierze NKWD zastukali do domów, których mieszkańców zaskoczono nakazem natychmiastowego pakowania się. Na przygotowanie do podróży mieli bardzo mało czasu. Deportowanych przewożono w zatłoczonych wagonach towarowych z zakratowanymi oknami. Warunki panujące w czasie transportu były przerażające, ludzie umierali z zimna, z głodu i wyczerpania. Wielu z nich nie przetrwało podróży, która trwała kilka tygodni. Po dotarciu do celu, większość z nich kierowano do niewolniczej i wyniszczającej pracy, bez prawa powrotu do ojczyzny.

Wywiezienie leśników z terenów leśnych miało także konsekwencje dla polskich lasów, pozbawionych gospodarzy. Większość przedwojennej dokumentacji poszczególnych Dyrekcji Lasów Państwowych uległa zniszczeniu podczas działań wojennych. Istnieją spore rozbieżności w ustaleniu liczby osób deportowanych w latach 1940–1941 w głąb Związku Sowieckiego. Skutki tego wydarzenia, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej, odczuwane są do dzisiaj.